wah

 

H εταιρεία συμβούλων EEO Group, με πολύχρονη παρουσία στο χώρο σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναζητά για την έδρα της στην Αθήνα για άμεση πρόσληψη σε έργα:
 

Οικονομολόγο
(κωδικός θέσης: ECO2)

με τα ακόλουθα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατεύθυνσης Οικονομικών ή Διοίκησης επιχειρήσεων.
2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στην περιφερειακή ανάπτυξη.
3. Ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία από κτήσεως του πτυχίου 5 ετών. Εμπειρία στην υλοποίηση ενός τουλάχιστον έργου συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ.
4. Άριστη Γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης γλώσσας
5. Άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – MS Office (κυρίως Excel και μορφοποίηση κειμένων word)
6. Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
7. Ομαδικό πνεύμα, άνεση στις επαγγελματικές σχέσεις, εμπιστευτικότητα, δυναμικότητα, εργατικότητα

 

Στέλεχος ανάλυσης διαδικασιών
(κωδικός θέσης: PA02)

με τα ακόλουθα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατεύθυνσης Πολυτεχνικών Οικονομικών, Θετικών ή Τεχνολογικών σπουδών.
2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε επιχειρηματικότητα, τεχνικο-οικονομικά συστήματα ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή γενικά θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης
3. Ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία από κτήσεως του πτυχίου 4 ετών. Εμπειρία στην υλοποίηση ενός τουλάχιστον έργου συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ.
4. Άριστη Γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης γλώσσας
5. Άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – MS Office (κυρίως Excel και μορφοποίηση κειμένων word).

 

Στέλεχος Πληροφορικής
(κωδικός θέσης: ΙΤ04)

με τα ακόλουθα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αποκλειστικά στην ειδικότητα πληροφορικής ή μηχανικού πληροφορικής. Επιθυμητή η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου.
2. Ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία από κτήσεως του πτυχίου 3 ετών
3. Άριστη Γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης γλώσσας
4. Άριστη γνώση χειρισμού MS Office (κυρίως Excel και μορφοποίηση κειμένων word) ή συναφών προγραμμάτων ανοικτού λογισμικού

 

Τα βιογραφικά αποστέλλονται στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με θέμα τον κωδικό θέσης.

We are hiring!

wah

 

H EEO Group, εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με πολύχρονη παρουσία στο χώρο σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναζητά για την έδρα της στην Αθήνα:

ΙΤ

(Κωδικός Θέσης: ΙΤ03)

 

Αρμοδιότητες θέσης:

 • Εξασφάλιση συνεχούς & αδιάλειπτης λειτουργίας υποδομών της εταιρείας και των παραρτημάτων της (workstations, servers, δίκτυα, backup etc)
 • Διαχείριση χρηστών & τεχνική υποστήριξη
 • Εγκατάσταση & συντήρηση λογισμικών όλων των τύπων
  1. Τεχνική υποστήριξη ERP/retail εφαρμογών, πληροφοριακών συστημάτων και περιφερειακών
  2. Διαχείριση software & hardware (εγκατάσταση, παραμετροποίηση & διαχείριση για την ορθή λειτουργία τους)
 • Εγκατάσταση & συντήρηση εξοπλισμού 

 Προφίλ Υποψηφίου :

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση συστημάτων ασφάλειας δεδομένων & πληροφοριών (ISO 27001 κ.α.)

Γνώσεις & εμπειρία: 

 • Λειτουργικών συστημάτων Microsoft (Office365, Windows Server 2008-2019, Windows 10, Office 2010 – 2019 System administration: Active Directory, File Server, Hyper-V)
 • MS-SQL server: διαχείριση βλαβών
  • Ασφάλειας δικτύων (antivirus, firewalls, VPN)
 • Servers HP, Dell
 • Eset Security Management Center ή κάτι αντίστοιχο
 • Γνώσεις Δικτύων (Networking, Routing, Firewall)
 • Διαχείριση IP τηλεφωνικού κέντρου, Alcatel PBX (επιθυμητό) ή κάτι αντίστοιχο

Ικανότητες / δεξιότητες:

 • ομαδική εργασία
 • καλή επικοινωνία
 • τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • διαχείριση προτεραιοτήτων & έκτακτων καταστάσεων
 • μεθοδικότητα & οργάνωση

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Μόνιμη απασχόληση
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες και προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον

 

 ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

ή στείλτε μας ένα e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
με θέμα:  Κωδικός Θέσης: IT03


Project Manager for EU-Funded Projects

(Ref: CEP02)

The opportunity:

We offer high-quality, customised project implementation services turning innovative ideas into funded projects. This ranges from EU grants to private investments identification, including consortium building, application writing, selection of experts, negotiation, budgeting, quality control and evaluation of projects.

Currently, we are seeking for a dynamic and self-motivated Project Manager for EU Projects (Grants and other) (Ref: CEP02) to become part of our dynamic team in Athens.

 

Your role & responsibilities:

Your role as a Project Manager in EU projects will focus on business strategy.

More specifically, you will demonstrate and develop your ability to:

 • Manage Project implementation, including coordination of current partnerships
 • Follow and manage project timetables, identifying implementation risks, working on solutions
 • Prepare and submit Monitoring reports to responsible Managing Authorities
 • Manage communication to third parties and stakeholders during project implementation
 • Draft deliverables or supervise their quality
 • Draft Applications and Technical Proposals indicatively under Erasmus+, REC, AMIF, EMFF and other Programmes etc.
 • Participate in the formulation of vivid partnerships.

 

Job Requirements:

To qualify for the role you must have:

 • Academic background with a Bachelor or/and a Master’s degree preferably in Social Sciences
 • Excellent English Knowledge (both written and oral).
 • At least 3 years in project management experience is preferred
 • Responsibility, consistency and adherence to strict deadlines
 • Proven track records in drafting, and implementing EU funded projects will be highly appreciated
 • Travel availability (Schengen and non-Schengen)
 • Excellent command of MS Office (mainly Excel and Word)
 • Administrative, organizational and communication skills
 • Knowledge of a second language will be considered as a strong asset.

 

On-the-job training will be offered to entry level candidates.

 APPLY HERE

 or send us an e-mail at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 with Ref: CEP02 at the subject.

 


Σύμβουλος ανάπτυξης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων

(Κωδικός Θέσης: D007)

 

Αρμοδιότητες θέσης:

 • Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ) της εταιρείας – συμμετοχή στις ομάδες εργασίας
 • Υποστήριξη της εταιρείας στη διαδικασία συγγραφής τεχνικών προσφορών για τη συμμετοχής της σε διαγωνισμούς συγχρηματοδοτούμενων έργων σε Εθνικό Επίπεδο (Προγράμματα ΕΣΠΑ)
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση αξιολογήσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων

 

Προφίλ Υποψηφίου (Κύρια Προσόντα)

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης καθώς και Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών 
 • Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ)
 • Εμπειρία σε έργα αξιολόγησης και ερευνών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – MS Office (κυρίως Excel και μορφοποίηση κειμένων word)
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
 • Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, άνεση στις επαγγελματικές σχέσεις, εμπιστευτικότητα, δυναμικότητα, εργατικότητα

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Μόνιμη απασχόληση και συνεχή εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες και προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο & ανταγωνιστικό περιβάλλον

 ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

ή στείλτε μας ένα e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
με θέμα:  Κωδικός Θέσης: D007

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.