Δελτίο Τύπου για το ευρωπαϊκό έργο BlendIn

Το Δελτίο Τύπου για το εγχειρίδιο ενσωμάτωσης προσφύγων για το έργο BlendIn, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να το βρείτε εδώ.