Δωρεάν Τηλεκατάρτιση σε Πολιτισμικές και Ψηφιακές Δεξιότητες

vet2b menoumespiti

Τώρα που #μένουμεσπίτι είναι μια καλή ευκαιρία να αναπτύξουμε τις πολιτισμικές και ψηφιακές δεξιότητές μας όσον αφορά τον τουρισμό. Μπείτε στις παρακάτω πλατφόρμες και παρακολουθήστε δωρεάν τα μαθήματα του VET2Business.

https://moodle.ihk-projekt.de/enrol/index.php?id=45

https://moodle.ihk-projekt.de/enrol/index.php?id=46

Λίγα λόγια για το έργο:

Το έργο VET2Business στοχεύει στην αντιμετώπιση των διαπιστωμένων ελλείψεων σε ψηφιακές και διαπολιτισμικές δεξιότητες  (digital and intercultural skills) μαθητευόμενων ή/και εργαζόμενων στον τομέα του Τουρισμού,  μέσα από το σχεδιασμό δύο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στους υποτομείς της Φιλοξενίας και της Εστίασης, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο έργο συμμετέχουν το ΙΕΚ ΑΚΜΗ ως επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, ως κοινωνικός εταίρος από την Ελλάδα ενώ η Γερμανία εκπροσωπείται απο την Εταιρεία Τεχνολογίας και Καινοτομίας (CIT), τη ΙΗΚ Projektgesellschaft mbhOstbrandenburg και τον Σύνδεσμο Γερμανικών Τουριστικών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (DEHOGA).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους σπουδαστές του τουριστικού κλάδου, υφιστάμενους επαγγελματίες που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα, σε εργοδότες – επιχειρηματίες του χώρου καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο συναφούς αντικειμένου. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: http://vet2business.eu/