Θέση Πληροφορικού σε έργο (IT-2)

hiring eeo group

Για την υλοποίηση έργου αναζητείται Πληροφορικός με τα ακόλουθα προσόντα:

-   Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής. Η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου (όχι κατ’ ανάγκη στην Πληροφορική) θα συνεκτιμηθεί

-   Ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία 3 ετών σε έργα Πληροφορικής (βάσεις δεδομένων, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων)

-   Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί

Η απασχόληση θα αφορά απασχόληση σε Διαχειριστική Αρχή Υπουργείου και θα έχει διάρκεια 2 ετών.

Μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας στο eeo_cvs@eeogroup.gr με θέμα Ref: IT-2