Εθνικό Σχέδιο για την ένταξη των μεταναστών

ethnikosxedio1

H EEO Group σε συνεργασία με την Opinion & Action Services και την Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχουν στην εκπόνηση του νέου Σχεδίου Δράσης το οποίο θα θέσει την νέα ατζέντα για την μετανάστευση στην Κύπρο.

Ο στόχος μας είναι η δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη των Μεταναστών, του πρώτου ουσιαστικά ολοκληρωμένου σχεδίου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το Εθνικό Σχέδιο θα εγκριθεί από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση ρεαλιστικών στόχων, στοχευμένων μέτρων και ενεργειών στήριξης της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην Κυπριακή κοινωνία, μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης εμπλοκής φορέων που σχετίζονται με το μεταναστευτικό ζήτημα.

Δείτε περισσότερα: https://www.facebook.com/integrationcyprus/